ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

- ชะอำเพชรบุรี

ที่มาของค่าย

ท่ามกลางวิกฤตของไวรัส โคโรนา-2019 ไวรัสที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเรา สุขภาวะที่โดนทำลาย พร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจที่พินาศย่อยยับ หลายๆฝ่ายตั้งความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคิดค้นวัคซีน เพื่อคืนอิสรภาพให้กับชีวิตของมนุษย์โลก มันทำให้เราได้รับรู้และตระหนักดีว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราตลอดเวลา ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวทางในการนำไปสู่การได้มาซึ่งวัคซีน ให้น้องๆที่มาค่ายได้เรียนรู้บทเรียนจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้และเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวตเพื่อการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

- เขาใหญ่ ปากช่อง

ที่มาของค่าย

ค่ายวิทยาศาสตร์โบราณคดี เป็น ค่ายที่บูรณาการหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในนทุกสาขาวิชาต่อการดำรงชีวิต โดยมีวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ เพื่อเชื่อมโยงควาวมรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เล็งเห็นความสำคัญ 2 ประการ คือ
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำมาใช้อย่างไร ในการสืบหาเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องราวโบราณคดี เช่น กระบวนการคาร์บอนเดทติ้ง
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า ในสมัยประวัติศาสตร์ผู้คนมีการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เพื่อขจัดข้อสงสัยว่า เรียนวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตรฺ์ ไปทำไม
แต่กิจกรรมในค่ายนี้ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและใช้กระบวนการทักษะทางความคิดที่ค่อนข้างสูงจึงเป็นค่ายแนะนำ สำหรับ น้องๆที่เคยผ่านค่ายแรกมาก่อนและให้ค่ายนี้เป็นค่ายลำดับที่สองหรือสามเป็นต้น โดยค่ายนี้น้องๆจะได้ทำกิจกรรมในสวนน้ำ  Scenical world เขาใหญ่สวนน้ำที่ใหญ่ระดับต้นๆ และ มีเครื่องเล่นมากที่สุดของประเทศที่หนึ่งเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

สถานที่จัดค่าย

- จ.ระยอง

ที่มาของค่าย

เด็กๆกับทะเล คือ สิ่งคู่กัน ในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นชื่นชอบและหลงไหลในท้องทะเล ก็คงไม่มีเหตุผลใดถ้าเราจะนำเอาสิ่งที่เขาชื่นชอบมาสร้างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยทีมงานค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ ต้องการสะท้อน มุมมอง ของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้น้องๆได้รับรู้ถึงจุดมุ่งหมายของสิ่งที่นักวิจัยทางทะเล กำลังศึกษา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และ ปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ไว้ตราบนานเท่านาน โดยในค่ายนี้สิ่งที่เราเน้นย้ำที่สำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยของน้องๆ ในการมาดำน้ำดูปะการัง เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรม พร้อมด้วยประสบการณ์มามากกว่า 100 ค่าย

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ค่ายที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องราววิทย์คณิตในท้องทะเล

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

- จ.สระบุรี
- จ.ระยอง
- จ.เพชรบุรี

ที่มาของค่าย

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ เป็นค่ายที่ต้องการเชื่อมโยงกระบวนการความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์จากชีวิตประจำวันเข้าสู่บทเรียนที่น้องๆนักเรียนได้เรียนไปในห้องเรียนเนื่องจาก ปัจจุบันการดำรงชีวิต จะพบได้ว่ามีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมากมายและหลากหลายคดีความก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง นิติวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดอาญา 
ปัจจุบันมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในต่างประเทศ เพื่อลดการโต้แย้งความหวาดระแวงระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ โดยนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับนิติเวชศาสตร์หรือการชันสูตรศพ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
  1. นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)
  2. นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic)
  3. นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry)
  4. นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology)
  5. การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistic)
  6. นิติวิทยาเซรุ่ม (Forensic Serology)
  7. เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine)
  8. กฎหมายการแพทย์ (Medicial Law)
(อ้างอิงจาก Thai wikipedia)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ดาวน์โหลด