ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

- ชะอำเพชรบุรี
(โครงการชั่งหัวมัน)

ที่มาของค่าย

ท่ามกลางวิกฤตของไวรัสโคโรนา-2019 ไวรัสที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกของเรา สุขภาวะที่โดนทำลาย พร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจที่พินาศย่อยยับ หลายๆฝ่ายตั้งความหวังไว้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะคิดค้นวัคซีน เพื่อคืนอิสรภาพให้กับชีวิตของมนุษย์โลก มันทำให้เราได้รับรู้และตระหนักดีว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราตลอดเวลา ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวทางในการนำไปสู่การได้มาซึ่งวัคซีน ให้น้องๆที่มาค่ายได้รับรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และ สามารถป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.